باران مهر
غریب

 

غریبم من غریبی ناگزیرم

غم هجران و غربت کرده پیرم

نجاتم ده از این غربت نگارا

که تادردامن وصلت بمیرم

-----

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/۱٠/۸ - غريب

جدایی

دیگر  گل  سرخ، لاله را نشناسد

دلتنگی و سوز ناله را نشناسد

پژمرده شده ز  جور یاران  امروز

دیگر غم صبح و ژاله را نشناسد

 *****************

گلی  رویید  در  دست  ستاره

معطر   کرد   قلبم   را   دوباره

شکفتم  بار  دیگر  در  کنارش

به  یاد  یار  و  امیدی  که  داره

 ****************

صبوری  پیشه  کردم  تا رهایی

دو دستم آسمان .ذکر و دعایی

ندانستم  که   دلدار  ناز   داره

امان  از  دست   ایام    جدایی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/۱٢ - غريب