باران مهر
امشب تمام لحظه هایم آسمانیست

امشب تمام لحظه هایم آسمانیست

لبریزو بارانی ز اشک شادمانیست

دل را مصفا کرده ام با بوی دریا

سرشار از عطرِ بهار ارغوانیست

رنگ سرشتم عاقبت نیلوفری شد

از عشق در چشمان من گویا نشانیست

فانوس دریایی شده احساس گرمم

در دستهایم نورِ سبززندگانیست

روشن تر از ماهم ولی یک راز مانده

در کوره راه زندگی شاید زمانیست

تندیس آن کوهی که صابر ایستاده

یا وسعت یک عشق، عشق آسمانیست

امشب قفس معنا ندارد در سرشتم

زیرا پَر پرواز من رنگین کمانیست

پر میگشایم تا فلک تا شهر رویا

آنجا که هر کویش ز دلدارم نشانیست

آواز خواهم خواند در دشتی پر از گل

دشتی که گلهایش چو سروی سایبانيست

                            پروين.ع

امشب تمام لحظه هایم آسمانیست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٩ - غريب