باران مهر
سوگ سپیده

            السلام علی العضاء المقطعات زیارت ناحیه

 

یا ثارالله

 

چشمان افق چه بی قرار است هنوز

در سوگ سپیده سوگوار است هنوز

حسی که فرات را غرق بد نامی کرد

در خود بشکست و شرمسار است هنوز

پروین .ع

 

سوگ سپیده

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ - غريب