باران مهر
فراق...... تاانتظار

ایــن دل ز فراق تو  شکسته  است بیا

وز دوری تو به خـون نشسته است بیا

بــامید وصــــال تـو کـه در دل زنـدست

از هــــــر دل آشــنا گسسته است بیا

الهم عجل لولیک الفرج

 

 

از جاده ی بی سوار کی می آیی

از  غــربت انتــظار کــی می آیـی

عـمریست که مقدم تو را میبـاریم

ای ابـــر پــر از بــهار کی می آیی

الهم عجل لولیک الفرج

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/۱٩ - غريب

تولدی دیگر

 وقتی ترنم صدای باد

احساس گرم عاشقانه ترین رازها را

                                        به خاطرم می آورد

وعبور لحظه های تکراری

                                 به سقوط حادثه ای بدل می شد

وتولد رنجی دیگر.....................تو آمدی

با گلی از مهر در دستانت

ونشانه ای از تردید

                     در دل آسمانیت

و انتظاری دیرینه در چشمهایت.

وقتی تو آمدی

پروانه های شمع وجودم

افسردگی اشکهایم را

                             در بی قراری احساسم

                                                          نظاره می کردند

و آن سایه های پرنور

در روشنای خیال سبز من

                                واژه های حک شده ی  تورا

بر سفره ی مهربان دلم

                                 جستجو............

شمیم حضور تو بود

                 _ که _

تمام مرا فریاد میزد

آنروز که من

              نا باورانه رموز مهر می خواندم

واز کنار فاصله ها می گذشتم.

باغچه به تماشایم نشسته بود

                                  و بر شانه های زخمی احساسم

                                                                      گل مریم می کاشت

تا _

عطر تورا به خاطر بسپارم

ویاد تورا در سینه ماندگار.

تو رفتی............................ تا آنسوی خاطره ها

وروح شکننده ام را

                     به مظلومیت شعرهایم سپردی

آنگاه من متولد شدم 

                     و حس رهایی در تمام وجودم.............

باور کن ای همزبان

                    در خلوت بیمارم

                                         جاودانه ای...................

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/٦ - غريب