باران مهر
غریب

 

غریبم من غریبی ناگزیرم

غم هجران و غربت کرده پیرم

نجاتم ده از این غربت نگارا

که تادردامن وصلت بمیرم

-----

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/۱٠/۸ - غريب