باران مهر
وداع

چرا تنهايی ات را دوست داری

کنارش با غمت دل می سپاری

به چشمانت قسم ، ديدم شبانگاه

تمام لحظه ها را می شماری

*****

چرا يک آسمان دردی دل من

خزان را سايه گستردی دل من

به رسم عاشقی دل می سپارم

به اميدی که پروردی دل من

پروين . ع

FTD Thanks A Bunch Bouquet

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۳ - غريب