باران مهر
ياس سپيد

ای کاش دوباره با تو آغاز کنم

تا سبز ترين بهار پرواز کنـــــم

دلرا به شکوه وصلت ای ياس سپيد

با زمزمه ی عشق تو دمساز کنـــــم

پروين.ع

عیدتان مبارک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱ - غريب