باران مهر
ای کاش....

                             ای کاش دلم به سـوی او پـر میزد

                             بر بـام فلـک به کـوی او سـر میزد

                             جانـم بــه ره دوسـت تمنـا میکـرد

                             ویـن فـال نکـو بـه بـام اختــر میزد

                                    ****************

                             ای کــاش دلـم اسیـر تـقــدیــر نبود

                             پـرپـر شـده ی هـجـوم تـکفیــر نبود

                             گوینـد که من دل بــه فـلانـی دادم

                             این جرم قضاست مرا که تقصیرنبود 

 

                                       پروین ـ ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٤/۱٠ - غريب