باران مهر
فراق...... تاانتظار

ایــن دل ز فراق تو  شکسته  است بیا

وز دوری تو به خـون نشسته است بیا

بــامید وصــــال تـو کـه در دل زنـدست

از هــــــر دل آشــنا گسسته است بیا

الهم عجل لولیک الفرج

 

 

از جاده ی بی سوار کی می آیی

از  غــربت انتــظار کــی می آیـی

عـمریست که مقدم تو را میبـاریم

ای ابـــر پــر از بــهار کی می آیی

الهم عجل لولیک الفرج

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/۱٩ - غريب