باران مهر
ای کاش

ای کاش دلت هوای دريا ميـــــکرد

از موج نشان عشق پيدا ميــــکرد

آنـــگاه دل شکسته ام را شــــايد

در ساحل بی کسی تماشا ميکرد

*****

ای کاش کنون که در کنارم هستی

هم  راه من و کنار من بنشــستی

از فصل خــزان دل گـذر  مــيکردی

اينـک تو گـل بــهار ی مـن هسـتی

پروين .ع

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٥/۸ - غريب