باران مهر
توکل بر خدا

گمشدی در باورم گویا چنان         بردی از یادم تب دیروز را

خستـه ام از لحظه های سردِ سرد         کاش میماندی فقط امروز را

 

رفته ام از یاد تو ای عشق سرد        ناله ای پر سوز در آوازمــن

در حصاری از غم ودردم کنون       قطره ی اشکی شده دمساز من

 

در سکوتی خسته بر هم میـزنم        اشتیاق دیدنت در زیر ماه

جام زهر هجر را سر میکشم         در شبی تاریک با یک جرعـه آه

 

میروم تا عشق را پیدا کنم       در حضوری روشن و بی ادعـا

نرگس چشمان دلواپس کجاست        تا مرا یاری کند با یک دعا

 

نیست گویا نیست آن مجنون عشــق       آن که با مهرش به دل رازی نگاشــت

رفت شاید چون نسیمی در خزان       باید این اندوه پشت سر گذاشت

 

سهم شیدایی من فریاد بــود        از گلویی پاره پاره بی صدا

درد تلخـــی بغضهایم را شکسـت        بـاز میگویم تـــوکل برخـدا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٩ - غريب