باران مهر
سوگ سپيده

چشمان افق چه بی قرار است هنوز

در سوگ سپيده سوگوار است هنوز

حسی که فرات را غرق بد نامی کرد

در خود بشکست و شرمسار است هنوز

پروين .ع

ثارالله

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٥ - غريب