غریب

  غریبم من غریبی ناگزیرم غم هجران و غربت کرده پیرم نجاتم ده از این غربت نگارا که تادردامن وصلت بمیرم -----
/ 9 نظر / 32 بازدید

تولدی دیگر

 وقتی ترنم صدای باد احساس گرم عاشقانه ترین رازها را                                         به خاطرم می آورد وعبور لحظه های تکراری                                  به سقوط حادثه ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 25 بازدید

مرهم

                              دوبـاره چشمـهایم بی قرارند                               نفسهای زمان را می شمارند                               بـه یـاد خاطـرات تـلخ دیـر و ز                               کمی مرهم به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید
دی 89
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست